Πανελλ Σχολ. Πρωτάθλ 1999: Ο Πρόεδρος της ΑΙΓΛΗΣ και Δάσκαλος Σκακιού του Ομίλου Ιωάννης Παναγάκος, με τους Πρωταθλητές μας Γιώργο Μαυρικάκη (Πρωταθλ. Ελλάδος στην Α΄ Δημοτ.), Λίζα Καρδάμη (Πρωταθλ. Ελλάδος στη Β΄ Δημοτ.) και Ά. Εχτεσαμνία (3ος στη Δ΄ Δ).

Πανελλ Σχολ. Πρωτάθλ 1999: Ο Πρόεδρος της ΑΙΓΛΗΣ και Δάσκαλος Σκακιού του Ομίλου Ιωάννης Παναγάκος, με τους Πρωταθλητές μας Γιώργο Μαυρικάκη (Πρωταθλ. Ελλάδος στην Α΄ Δημοτ.), Λίζα Καρδάμη (Πρωταθλ. Ελλάδος στη Β΄ Δημοτ.) και Ά. Εχτεσαμνία (3ος στη Δ΄ Δ).