Χάλκινο Μετάλλιο το 2013 στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παμπάιδων-12.

Χάλκινο Μετάλλιο το 2013 στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παμπάιδων-12.