2010: Βράβευση Προέδρου της ΑΙΓΛΗΣ Ιωάννη Παναγάκου, από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. για την προσφορά του στο σκάκι και στην νεολαία.

2010: Βράβευση Προέδρου της ΑΙΓΛΗΣ Ιωάννη Παναγάκου, από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. για την προσφορά του στο σκάκι και στην νεολαία.