14/6/15: Σκάκι και Παγωτοαπόλαυση στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου.

14/6/15: Σκάκι και Παγωτοαπόλαυση στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου.