31/5/2015: Σκάκι και Σουβλακοπανδαισία στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου!

31/5/2015: Σκάκι και Σουβλακοπανδαισία στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου!