7/6/2015: Τελετή Βράβευσης των Σκακιστών μας.

7/6/2015: Τελετή Βράβευσης των Σκακιστών μας.