7/6/2015: Τελετή Βράβευσης των Σκακιστών μας. Διακρίνονται ο τότε Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιωάννης Παναγάκος και οι μαθητές: Κων/νος Μικρός, Ισίδωρος Κοντογεώργης, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Ιωάννης Κοντογεώργης.

7/6/2015: Τελετή Βράβευσης των Σκακιστών μας. Διακρίνονται ο τότε Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιωάννης Παναγάκος και οι μαθητές: Κων/νος Μικρός, Ισίδωρος Κοντογεώργης, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Ιωάννης Κοντογεώργης.