ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019)

2018-08-29 21:32

 

"Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία"

Στράβων ο Αμασεύς (Έλλην γεωγράφος, φιλόσοφος, ιστορικός, 64 π.Χ. - 24 μ.Χ.).

 

Παπάγος 29 Αυγούστου 2018

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

(ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019)

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

            Χώρος Προπονήσεων: Διεύθυνση παλαιού και νέου (μελλοντικού) χώρου βλ. στο τέλος.

            Έναρξη Εγγραφών και ελαφράς προπόνησης: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, από 18.00 έως 21.30.

            Τμήματα που θα λειτουργήσουν, γενικά, όπως στον Πίνακα Τμημάτων παρακάτω, (σελ. 5-6).

            Τμήματα που θα λειτουργήσουν αμέσως από 5/9/18 και για τα οποία παρακαλούνται όσοι θα συμμετάσχουν να συμπληρώσουν τη συνημμένη Φόρμα Εγγραφής-Συμμετοχής Μαθητή και να την αποστείλουν στο e-mail: panioan@otenet.gr μέχρι 10 Σεπτεμβρίου:

            -           Τα Τμήματα της Τετάρτης και του Σαββάτου απόγευμα, (Αρχαρίων, Ημιπροχωρημένων, Προχωρημένων, Ενηλίκων, Λέσχη) όπως στον Πίνακα παρακάτω.

            -           Τα Τμήματα Επιλέκτων των Δευτέρας («ΕΥΖΗΝ») και «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»), όπως στον Πίνακα παρακάτω.

            Τμήματα που θα λειτουργήσουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι, το αργότερο την 1η Οκτωβρίου: Όλα τα υπόλοιπα του σχετικού Πίνακα (σελ. 5-6), αρκεί να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Προς τούτο θα πρέπει και σ’ αυτή την περίπτωση όσοι ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν τη συνημμένη Φόρμα Εγγραφής-Συμμετοχής Μαθητή και να την αποστείλουν στο e-mail: panioan@otenet.gr μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.

            Παρατηρήσεις:

            Μέχρι να οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, τα μαθήματα θα είναι αφενός μεν αναγνωριστικά για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων και εν γένει δυναμικότητας του κάθε παιδιού, αφετέρου δε μαθήματα προετοιμασίας και ομαλής εντάξεως των μαθητών στο τελικό Τμήμα τους.

            Τα μαθήματα αυτά θα περιλαμβάνουν: παρτίδες, αναλύσεις παρτίδων, ασκήσεις, προκαταρκτικά μαθήματα σε νέους αρχαρίους (μόνο για το Τμήμα των Αρχαρίων), περιλήψεις διαφόρων αντικειμένων για τους ημιπροχωρημένους και προχωρημένους, επιπλέον δε, σε κάποια απ’ αυτά, θα περιλαμβάνεται και δοκιμασία επιλογής ή κατατάξεως (βλ. παρακάτω στην παράγραφο «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Φοιτήσεως σε κάθε Τμήμα»).

            Όσοι εξ αυτών που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Σεπτεμβρίου επιθυμούν, μπορούν - θα λέγαμε επιβάλλεται - να φέρουν παρτιδόφυλλα παρτίδων τους για ανάλυση.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

            Γενικά:

                        -           Τα Δίδακτρα κάθε Τμήματος είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, με κάποιες, μόνο, μειώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις που αναλύονται παρακάτω, όταν κάποιος μαθητής εγγράφεται σε περισσότερα, από ένα, Τμήματα.

                        -           Κάθε Τμήμα λειτουργεί μία φορά κάθε εβδομάδα.

                        -           Σε περίπτωση που κάποιο Τμήμα λειτουργεί κάθε δεύτερη εβδομάδα, το κανονικό αναφερόμενο παρακάτω κόστος για το συγκεκριμένο Τμήμα, το οποίο είναι υπολογισμένο για λειτουργία του Τμήματος μία φορά κάθε εβδομάδα, θα είναι μειωμένο κατά 50%.

            Εγγραφή: Δέκα (10) ευρώ. Η εγγραφή δεν καταβάλλεται εφόσον πληρωθεί ολόκληρη η συνδρομή του μήνα εγγραφής. Τα Νήπια και τα Προνήπια πληρώνουν μόνο Εγγραφή και καθόλου συνδρομές.

 

            Βασική Μηνιαία Συνδρομή για ένα (μόνο) από τα Τμήματα Αρχαρίων, Ημιπροχωρημένων, Προχωρημένων, Ενηλίκων, Λέσχης, «ΕΥΖΗΝ» και «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»:

                        -           Δέκα (10) ευρώ, πλην Νηπίων και Προνηπίων για τα οποία τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ και των μαθητών Α΄ Δημοτικού για τους οποίους προβλέπεται έκπτωση 50%.

                        -           Για όλους τους υπόλοιπους ισχύουν τα εξής: Για δύο μέλη της ίδιας οικογένειας σύνολο 15 ευρώ. Για τρία ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας σύνολο 20 ευρώ.

                        -           Η συνδρομή αυτή καλύπτει τα βασικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και πρέπει να καταβάλλεται απ’ όλους τους μαθητές οι οποίοι κάνουν άπαξ της εβδομάδας χρήση της αίθουσας για τα συγκεκριμένα, και μόνο αυτά, Τμήματα, πλην ορισμένων οι οποίοι, ανάλογα με τις επιδόσεις και το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα και την ομάδα ή, σύμφωνα με διάφορα κοινωνικά κριτήρια, αποκτούν το δικαίωμα Υποτροφίας. Λεπτομέρειες επ’ αυτού στον Κανονισμό Λειτουργίας της Σκακιστικής μας Ακαδημίας, ο οποίος αναθεωρείται και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο διαμορφώσεώς του, θα περιλαμβάνει δε, στοιχεία που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα μαθήματα, τους αγώνες και τις βραβεύσεις των παικτών.

                        -           Η συνδρομή του πρώτου μήνα πληρώνεται στο 100% εάν μετά την εγγραφή απομένουν μέχρι το τέλος του μήνα πάνω από δύο εβδομάδες (δηλαδή, πάνω από δύο μαθήματα), ενώ εάν τα μαθήματα που απομένουν είναι δύο, πληρώνεται το 50% αυτής, τέλος δε, αν το απομένον μάθημα είναι μόνο ένα, δεν πληρώνεται. Στις περιπτώσεις που δεν πληρώνεται στο 100% η συνδρομή του μήνα εγγραφής, ο μαθητής πληρώνει εγγραφή δέκα (10) ευρώ.

 

            Βασική Μηνιαία Συνδρομή για πάνω από ένα από τα Τμήματα Αρχαρίων, Ημιπροχωρημένων, Προχωρημένων, Ενηλίκων, Λέσχης, «ΕΥΖΗΝ» και «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»:

                        -           Πέντε (5) ευρώ, για εγγραφή σε κάθε επιπλέον του ενός Τμήματος σε διαφορετική ημέρα από το πρώτο.

                        -           Για δύο μέλη της ίδιας οικογένειας το επιπλέον συνολικό ποσό είναι 7,5 ευρώ, δηλαδή μαζί με το πρώτο επιλεγέν Τμήμα, 22,5 ευρώ. Για τρία ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας το επιπλέον συνολικό ποσό είναι 10 ευρώ, δηλαδή μαζί με το πρώτο επιλεγέν Τμήμα, 30 ευρώ.

                        -           Η συνδρομή του πρώτου μήνα πληρώνεται στο 100% εάν μετά την εγγραφή απομένουν μέχρι το τέλος του μήνα πάνω από δύο εβδομάδες (δηλαδή πάνω από δύο μαθήματα), ενώ εάν τα μαθήματα που απομένουν είναι δύο πληρώνεται το 50% αυτής, τέλος δε, αν το απομένον μάθημα είναι μόνο ένα, δεν πληρώνεται.

                        -           Στις περιπτώσεις που δεν πληρώνεται στο 100% η συνδρομή του μήνα εγγραφής, ο μαθητής πληρώνει εγγραφή δέκα (10) ευρώ, εκτός αν έχει πληρώσει λόγω της εγγραφής του στο αρχικό Τμήμα.

 

            Βασική Μηνιαία Συνδρομή για ένα μόνο από τα Υπόλοιπα Τμήματα Επιλέκτων που θα λειτουργήσουν (Τμήματα GRANDMASTERINTERNATIONAL MASTER - FIDE MASTER):

                        -           Δεκαπέντε (15) ευρώ για παρακολούθηση ενός μόνο Τμήματος Επιλέκτων. Το ποσό αυτό είναι ανεξάρτητο της τυχόν φοιτήσεως και σε κάποιο ή κάποια από τα Τμήματα Αρχαρίων, Ημιπροχωρημένων, Ενηλίκων, Λέσχης, «ΕΥΖΗΝ» και «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ».

                        -           Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων μελών της ίδιας οικογένειας θα επιδιώκεται να υπάρχουν κι εδώ οι ανάλογες μειώσεις, όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τη δυνατότητα που θα έχει ο Όμιλος να καλύψει το απαιτούμενο ποσό για την αμοιβή του καθηγητή.

                        -           Στα Τμήματα που θα λειτουργήσουν με τρόπο ώστε να γίνεται μάθημα κάθε 2η εβδομάδα, το κόστος μειώνεται κατά το ήμισυ.

 

            Βασική Μηνιαία Συνδρομή για περισσότερα από ένα από τα Υπόλοιπα Τμήματα Επιλέκτων που θα λειτουργήσουν (Τμήματα GRANDMASTER, κ.τ.λ.):

                        -           Δεκαπέντε (15) ευρώ, για παρακολούθηση, κάθε επιπλέον του ενός Τμήματος Επιλέκτων, όπως, ακριβώς και για το πρώτο.

                        -           Κι εδώ ισχύει ότι σε περίπτωση που ένα από τα υπόψη Τμήματα λειτουργεί κάθε 2η εβδομάδα, το κόστος μειώνεται κατά το ήμισυ.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ

 

Αρχαρίων:

            Δικαίωμα συμμετοχής έχει όποιος έχει εγγραφεί, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση Δελτίου Αθλητού, έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα και ξεκινά τα μαθήματα σκακιού εφέτος ή, αν κατά την προηγούμενη χρονιά ήταν μαθητής του Τμήματος Αρχαρίων, αλλά επιθυμεί, με την προτροπή ή έγκριση του Ομίλου, να παρακολουθήσει και φέτος το ίδιο Τμήμα.

 

Ημιπροχωρημένων:

            Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής που έχει παρακολουθήσει το περυσινό Τμήμα Αρχαρίων ή Ημιπροχωρημένων, έχει Δελτίο Αθλητού στον Όμιλο και, επίσης, κάθε μαθητής που έχει την έγκριση του Προέδρου του Ομίλου, ενδεχομένως κατόπιν σχετικής εξετάσεως για την αξιολόγηση του επιπέδου του, ενώ οπωσδήποτε, θα πρέπει να έχει εγγραφεί και να έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

 

Προχωρημένων-Ενηλίκων:

            Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής που έχει παρακολουθήσει το περυσινό Τμήμα Ημιπροχωρημένων ή Προχωρημένων, έχει Δελτίο Αθλητού στον Όμιλο και, επίσης, κάθε μαθητής που έχει την έγκριση του Προέδρου του Ομίλου, ενδεχομένως κατόπιν σχετικής εξετάσεως για την αξιολόγηση του επιπέδου του, ενώ οπωσδήποτε, θα πρέπει να έχει εγγραφεί και να έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

 

Επιλέκτων:

            Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής ο οποίος είχε παρακολουθήσει την προηγούμενη χρονιά τουλάχιστον ένα από τα τμήματα του Βασικού Κορμού (Μαθήματα Βασικού Κορμού: θεσμός ο οποίος φέτος δεν ισχύει) Ημιπροχωρημένων ή Προχωρημένων ή Επιλέκτων, έχει περάσει επιτυχώς από τη δοκιμασία επιλογής η οποία ενδεχομένως να έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο τμήμα (και η οποία θα είναι διαφορετική για κάθε τμήμα), έχει Δελτίο Αθλητού στον Όμιλο και έχει εγγραφεί και έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

            Σχετικά με τη δοκιμασία επιλογής θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή θεσμοθετείται με μοναδικό σκοπό να ανεβάσει το επίπεδο των μαθητών, να επιτύχει τη σημαντική γι αυτές τις περιπτώσεις ομοιογένεια του Τμήματος και, τέλος, να επισημάνει και να εγγυηθεί την αξιοπιστία και την ποιότητα του των μαθημάτων του συγκεκριμένου τμήματος.

            Η δοκιμασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει είτε γραπτά «τεστ» είτε πρακτική εξέταση επί ή εκτός της σκακιέρας είτε συνδυασμό αυτών, με τρόπο ώστε ο υπεύθυνος εκπαιδευτής να αξιολογήσει σωστά τους μαθητές, προκειμένου να συνθέσει ένα τμήμα με μαθητές ανωτάτου μεν, του ιδίου δε, επιπέδου, και να αποφύγει τη σύνθεση Τμήματος πολλαπλών επιπέδων ή ταχυτήτων, δηλαδή Τμήματος κατ’ επίφαση Επιλέκτων.

            Η αξιολόγηση των μαθητών θα είναι συνεχής και θα ξεκινήσει από το πρώτο μάθημα, ενώ, σε περίπτωση γραπτής δοκιμασίας, η ημερομηνία διεξαγωγής αυτής θα ανακοινωθεί εγκαίρως από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή, κατά τρόπον ώστε η τελική επιλογή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

            Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προκύψει Τμήμα απολύτως ομοιογενές, ο υπεύθυνος εκπαιδευτής είναι υποχρεωμένος, με βάση αφενός τη λογική της Αριστείας, αφετέρου, ως εξαίρεση όπου δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς, τις ανάγκες του οικογενειακού προγραμματισμού των μαθητών, να διαμορφώσει το σύστημα διδασκαλίας κατά τρόπον εποικοδομητικό για όλους και που οπωσδήποτε δε θα είναι τροχοπέδη για την απρόσκοπτη πρόοδο των μαθητών που επιδεικνύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ (Τμήμα «ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ»)– ΣΑΒΒΑΤΟ (Τμήμα «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ»): 17.30 – 18.00. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ.

 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΞΕΩΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ (Τμήμα «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ») – ΣΑΒΒΑΤΟ (Τμήμα «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ»): 18.00 – 19.00. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ. Σημείωση: Επικάλυψη με Τμήμα Ημιπροχωρημένων και Προχωρημένων, για να παίζουν παρτίδες μαζί τους, εφόσον θα είναι παρόντες και Ημιπροχωρημένοι ή Προχωρημένοι μαθητές: 18.40-19.00.

 

ΗΜΙΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ (Τμήμα «ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ»): 19.30 – 21.30 με έμφαση στην ύλη των Ημιπροχωρημένων. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ. Σημείωση: Δυνητικά: Επικάλυψη με Τμήμα Αρχαρίων – Παρτίδες: 18.40-19.00. Επιπλέον Παρτίδες: 20.30-21.30.

 

ΗΜΙΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ (Τμήμα «ΙΔΕΟΛΟΓΟΙ - ΠΛΑΤΩΝ»): 19.30 – 22.30 με έμφαση στην ύλη των Προχωρημένων. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ. Σημείωση: Δυνητικά: Επικάλυψη με Τμήμα Αρχαρίων – Παρτίδες: 18.40-19.00. Επιπλέον Παρτίδες: 21.30-22.30. Σημείωση 2η: Για τους ενηλίκους η αίθουσα μπορεί να διατίθεται για παρτίδες υπό μορφή Λέσχης, με σεβασμό πάντοτε στη λειτουργία του χώρου η οποία απαιτεί απόλυτη ησυχία.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ «ΕΥΖΗΝ»: ΔΕΥΤΕΡΑ 18.30-20.00. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»: ΔΕΥΤΕΡΑ 20.00-21.30. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ με καθηγητές GRANDMASTER– INTERNATIONAL MASTER - FIDE MASTER, με επικρατέστερους τους international master ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΗΛΙΑ - fide master ΤΖΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - fide master ΓΑΖΗ ΣΤΑΘΗ. Τα Τμήματα αυτά θα λειτουργήσουν καθημερινές ή και Σαββατοκύριακο, εφόσον θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι παίκτες και για το λόγο αυτό θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν όσο γίνεται ενωρίτερα. Σημείωση: Οι ημέρες – Ώρες που με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα διαθέτουν οι κ.κ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΓΑΖΗΣ και ΤΖΟΥΜΠΑΣ είναι οι παρακάτω:

 

            International master ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ:

                        -           Κάθε 2η Δευτέρα, από 17.00 έως 18.30.

                        -           Κάθε 2η Πέμπτη, από 20.00 έως 21.30.

                        -           Κάθε Σάββατο ή κάθε 2ο Σάββατο, από 16.30 έως 18.00.

                        -           Κάθε 2η Κυριακή, από 17.00 έως 18.30.

 

            Fide master ΓΑΖΗΣ ΣΤΑΘΗΣ:

                        -           Κάθε Τετάρτη, από 19.00 έως 20.30.

                        -           Κάθε Παρασκευή, από 19.30 έως 21.00.

 

            Fide master ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

            Ειδικά το μάθημα με τον ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΖΟΥΜΠΑ θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο και για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι για το υπόψη μάθημα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή κατ’ ευθείαν στον κύριο Τζούμπα (τηλ. 6940460097, e-mail anastasis.tzoumpas@gmail.com).

 

            Σημείωση: Στις περιπτώσεις που οι ημέρες-ώρες κάποιου από τα Τμήματα των κ.κ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ και ΓΑΖΗ συμπίπτουν με τις ώρες άλλων τμημάτων, τα τμήματα των κ.κ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ και ΓΑΖΗ θα αρχίσουν τη λειτουργία τους μόλις ο Όμιλός μας μετεγκατασταθεί στο νέο του χώρο Λαχανά 5 και Εθνικής Αμύνης. Η μετεγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως αρχές Οκτωβρίου.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

 

            Όπως στην προηγούμενη ενότητα, κατά περίπτωση.

 

ΑΓΩΝΕΣ

 

Ομαδικοί Διασυλλογικοί Αγώνες: Κυριακή πρωί εντός ή εκτός έδρας.

Ατομικοί Αγώνες Προπόνησης στον Όμιλο: Κυριακή πρωί ή απόγευμα, (σύστημα κυκλικό ή Ελβετικό ή Ματς ανά δύο, Σύστημα «Σεβενίγκεν», κ.τ.λ.).

Διάφορα Ατομικά Τουρνουά άλλων διοργανωτών.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

            Πλέον της καθαρά σκακιστικής εκπαιδεύσεως οι μαθητές της Σκακιστικής μας Ακαδημίας θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και να επωφεληθούν από τις Πολιτιστικές, Λογοτεχνικές και Φυσιολατρικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ή οργανώνει ο Όμιλός μας, κυρίως δε να κερδίσουν ηθικά από τα μαθήματα ήθους και ζωής τα οποία χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό μας έργο, ενώ δε θα τους λείψουν και οι ευκαιρίες να καταξιωθούν και αγωνιστικά, ακολουθώντας το παράδειγμα κάποιων απ’ την πληθώρα των πρωταθλητών μας στο δρόμο προς την κορυφή της επιτυχίας.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

            Θα ήταν ευχής έργο αν είχαμε όλες τις δηλώσεις συμμετοχής το δυνατόν συντομότερο, αν είναι δυνατόν από τώρα, στο e-mail: panioan@otenet.gr και αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ξεκίναγαν την προπόνηση από τις 5/9/18.

            Για πληροφορίες στον Πρόεδρο του Ομίλου, Ιωάννη Παναγάκο, τηλ. 210-65.24.094, 690-65.83.797, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση: https://a-p-o-aigli-papagoy1.webnode.gr/. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση panioan@otenet.gr

            Σχετικό video (οι μικροί μαθητές του Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ στην τηλεόραση): https://www.youtube.com/watch?v=4qLgdKAXbOo.

 

            Επισυνάπτονται:

            -           Ανακοίνωση - Φόρμα Δηλώσεως συμμετοχής.

            -           Σχετική Βιβλιογραφία:

                        -           Απόσπασμα από την υπ’ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 63859/Γ1 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία εντάσσεται το σκάκι στο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων.

                        -           Απόσπασμα από το Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 38 του Νόμου Ν. 4115/2013, το οποίο προβλέπει διάφορες πριμοδοτήσεις για την εισαγωγή στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των μαθητών οι οποίοι διακρίνονται σε αγώνες, όπως εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.

                        -           Απόσπασμα διάλεξης του Ιωάννη Παναγάκου για τα Αποτελέσματα των Επιστημονικών Ερευνών που τεκμηριώνουν τη Εκπαιδευτική Αξία του Σκακιού.

                        -           Λίγα λόγια για τον Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ.

                        -           Απόσπασμα από το Καταστατικό του Ομίλου.

                        -           Απόσπασμα από αφιέρωμα στον Όμιλό μας της εφημερίδας ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

                        -           Απόσπασμα από ολοσέλιδο αφιέρωμα στον Όμιλό μας της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ.

                        -           Απόσπασμα από ολοσέλιδο αφιέρωμα στον Όμιλό μας της εφημερίδας ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ).

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2-6

(όχι επί της Νευροκοπίου αλλά στην αλάνα που αντιστοιχεί στον αριθμό 2-6 της Νευροκοπίου)

ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4

 

(ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

                α. ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ: ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

                β. ΑΠΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ: ΠΙΝΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

                γ. ΑΠΟ ΧΟΛΑΡΓΟ: ΠΙΝΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

                δ. ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:

ΒΛΑΧΑΒΑ 19, 156 69 ΠΑΠΑΓΟΣ ΤΗΛ. – FAX: 210-65.24.094, 690-65.83.797, e-mail: panioan@otenet.gr

 

            Στον παραπάνω χώρο θα είμαστε μέχρι, περίπου τέλος Σεπτεμβρίου. Από εκεί και μετά στην Λαχανά 5 και Εθνικής Αμύνης. Η Λαχανά είναι παράδρομος της Νευροκοπίου, στο ύψος της τωρινής διεύθυνσής μας.

 

            Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

 

             Κωνσταντίνος Βάθης                                                                                                                                                                                     Ιωάννης Παναγάκος