Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2015-08-30 12:58

 

Τα λευκά κάνουν ματ. Ποιές είναι οι λιγότερες κινήσεις στις οποίες γίνεται το ματ, όσο καλά κι αν παίξουν τα μαύρα;

wKf5,Rg7,Pg2/bKh5,Bf2,Pg3,h6

 

Λύση της άσκησης: Τα λευκά κάνουν ματ σε πέντε κινλησεις, με τον εξή τρόπο: 1. Πη7-β7 Αζ2-ε3 {[1..., Αζ2-γ5 2.Πβ7-β1 Αγ5-ε7 3.Πβ1-θ1+ Αε7-θ4 4.Πθ1-θ2! η3Χθ2 5.η2-η4+#.] [1..., Αζ2-η1 2.Πβ7-β1 Αη1-θ2 3.Πβ1-ε1 θ5-θ4 (3..., Αθ2-η1 4.Πε1Χη1 Ρθ5-θ4 5.Πη1-θ1+#.) 4.Ρζ5-η6 θ6-θ5 (4..., Αθ2-η1 5.Πε1-ε4=3)} 2.Πβ7-β1 Αε3-η5 3.Πβ1-θ1+ Αη5-θ4 4.Πθ1-θ2! η3Χθ2 5.η2-η4+#.

 

Τη σωστή λύση απέστειλε μόνο ένας: ο κύριος Δημήτριος Λιάπης, πατέρας του ταλαντούχου σκακιστού μας μαθητού Α΄ τάξεως Δημοτικού, Κωνσταντίνου.

Ματ σε έξι κινήσεις βρήκαν ορισμένοι άλλοι καλοί παίκτες μας, αλλά, το σωστό είναι σε πέντε.

Θα ακολουθήσει εντός των ημερών άλλη άσκηση και ελπίζουμε στην κατανόηση των φίλων μας για τον αργό ρυθμό ενημερώσεως της ιστοσελίδας, λόγω της έλλειψης εμπειρίας μας σε θέματα διαδικτύου και ειδικά στο χειρισμό των ιστοσελίδων. Εκτιμούμε ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε καλύτερη ροή ενημέρωσης.

Σας ευχαριστούμε!