ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

2016-09-02 14:51

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΕΘΕΣΕ ΕΥΓΕΝΙΚΑ Ο  Δ.Ο.Π.Α.Π.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ panioan@otenet.gr (ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ)

Η, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΑΚΟ,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ): 210-65.24.094, ΚΙΝΗΤΟ 690-65.83.797

Η ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 18.00 ΕΩΣ 21.00.

 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΠΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

            Έναρξη Εγγραφών και ελαφράς προπόνησης Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, από 18.00 έως 21.30.

            Μέχρι να οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, μαθήματα θα έχουμε κάθε Τετάρτη και Σάββατο σε ένα μεικτό τμήμα για όλα τα επίπεδα από 18.00 έως 21.30. Οι μαθητές θα έρχονται και θα φεύγουν οποιαδήποτε ώρα μέσα στο παραπάνω ωράριο, (για τους αρχάριους θα εξυπηρετούσε καλύτερα να έρχονται όσο γίνεται ενωρίτερα) ενώ παράλληλα θα γίνονται και εγγραφές.

            Το μάθημα θα περιλαμβάνει: παρτίδες, αναλύσεις παρτίδων, ασκήσεις, προκαταρκτικά μαθήματα σε νέους αρχαρίους, περιλήψεις διαφόρων αντικειμένων για τους ημιπροχωρημένους και προχωρημένους.

            Όσοι εξ αυτών που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Σεπτεμβρίου επιθυμούν, μπορούν - θα λέγαμε επιβάλλεται - να φέρουν παρτιδόφυλλα παρτίδων τους για ανάλυση.

            Ενδέχεται να λειτουργήσουν και άλλα Τμήματα, εάν υπάρξει το αντίστοιχο ενδιαφέρον από μικρούς ή μεγάλους.

            Τα μαθήματα αυτά θα είναι αφενός μεν αναγνωριστικά για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων του κάθε παιδιού, αφετέρου δε μαθήματα προετοιμασίας και ομαλής εντάξεως των μαθητών στο Τμήμα τους, με την έννοια ότι το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε τμήματος θα διαμορφωθεί με βάση το μέσο όρο των δυνατοτήτων και του επιπέδου των κατά περίπτωση παιδιών. Μετά από αυτή τη διαδικασία, και, συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου και μετά, θα δημιουργηθούν και άλλα τμήματα, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και το επίπεδο των παιδιών, όπως αυτό θα έχει εκτιμηθεί από τα προκαταρκτικά μαθήματα του Σεπτεμβρίου.

            Θα ήταν ευχής έργο αν είχαμε όλες τις δηλώσεις συμμετοχής το δυνατόν συντομότερο, αν είναι δυνατόν από τώρα, στο e-mail: panioan@otenet.gr και αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ξεκίναγαν την προπόνηση επίσης το δυνατόν συντομότερο, ακόμα και από τώρα, και να μην περιμένουν να έλθει ο Οκτώβριος.

            Για πληροφορίες στον Πρόεδρο του Ομίλου, Ιωάννη Παναγάκο, τηλ. 210-65.24.094, 690-65.83.797, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση: https://a-p-o-aigli-papagoy1.webnode.gr/. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση panioan@otenet.gr

            Θα ακολουθήσουν και άλλα Δελτία Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες.

 

2016-09-02 11:52

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ):

Τα μαθήματα της Σκακιστικής μας Ακαδημίας θα αρχίσουν στις 3 Σεπτεμβρίου.

Το Πρόγραμμα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές, δηλαδή περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, θα περιλαμβάνει ένα μεικτό τμήμα για όλα τα επίπεδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο, από τις 18.00 έως 21.00.

Οι μαθητές θα έρχονται και θα φεύγουν οποιαδήποτε ώρα μέσα στο παραπάνω ωράριο.

Παράλληλα θα γίνονται και εγγραφές.

Το μάθημα θα περιλαμβάνει: παρτίδες, αναλύσεις παρτίδων, ασκήσεις, προκαταρκτικά μαθήματα σε νέους αρχαρίους, περιλήψεις διαφόρων αντικειμένων για τους ημιπροχωρημένους και προχωρημένους. Όσοι εξ αυτών που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Σεπτεμβρίου επιθυμούν, μπορούν - θα λέγαμε επιβάλλεται - να φέρουν παρτιδόφυλλα παρτίδων τους για ανάλυση.

Λεπρομέρειες για το Πρόγραμμα (Ημέρες - Ώρες - Ύλη μαθημάτων) θα ανακοινωθούν εντός των ημερών με Δελτίο Τύπου.

 

Ενδέχεται να λειτουργήσουν και άλλα Τμήματα, εάν υπάρξει το αντίστοιχο ενδιαφέρον από μικρούς ή μεγάλους.