Μαθήματα Επιλέκτων

2015-09-13 19:32

          Φέτος το Τμήμα Επιλέκτων θα λειτουργήσει με τον fidemaster Γαζή Ευστάθιο.

 

          Επειδή το ωράριο των προηγουμένων ετών (Δευτέρα 20.00-22.00) δεν εξυπηρετεί ορισμένους μαθητές, ενδέχεται να δημιουργηθεί και δεύτερο Τμήμα ή το αρχικό της Δευτέρας να μετατεθεί σε άλλη ημέρα.

 

          Οι προτεινόμενες ημέρες-ώρες από τον κύριο Γαζή είναι:

 

          -        Δευτέρα:                         19.15-21.15.

          -        Δευτέρα:                         20.00-22.00

          -        Πέμπτη:                          19.15-21.15.

          -        Πέμπτη:                          20.00-22.00.

          -        Παρασκευή:                   19.00-21.00(κάθε 15νθήμερο).

          -        Παρασκευή:                   20.00-22.00(κάθε 15νθήμερο).

          -        Κυριακή απόγευμα σε σπάνιες περιπτώσεις για αναπλήρωση χαμένου μαθήματος ή σε άλλη μεγάλη ανάγκη.

 

          Για να καθοριστούν τα Τμήματα και να κλείσει το θέμα αυτό θα πρέπει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, να έχουμε τις δηλώσεις συμμετοχής στις οποίες δέον να αναφέρεται και το επιθυμητό ωράριο, ώστε να είναι δυνατόν να ξεκινήσουν τα μαθήματα εντός της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου ή της πρώτης του Οκτωβρίου.

 

          Αν δε σας εξυπηρετεί κανένα από τα προτεινόμενα ωράρια δηλώστε μας το ωράριο που προτείνετε, προκειμένου ο Όμιλος να εξετάσει και άλλες περιπτώσεις.

 

          Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι περυσινοί προχωρημένοι παίκτες και οι ενήλικες, καθώς και όσοι από τους περυσινούς ημιπροχωρημένους ζητήσουν και λάβουν την έγκριση του υπογράφοντος ο οποίος και θα κρίνει αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

 

          Υπόψη ότι τα μαθήματα αυτά, τουλάχιστον έως ότου ο Όμιλος καταστεί δυνατόν να τα χρηματοδοτήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό του κόστους, είναι αυτοχρηματοδοτούμενα από τους συμμετέχοντες κατά 100%.