ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (24/10/21) ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (31/10/21) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

2021-10-20 12:53

"Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία"

Στράβων ο Αμασεύς (Έλλην γεωγράφος, φιλόσοφος, ιστορικός, 64 π.Χ. - 24 μ.Χ.).

 

11 Οκτωβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 400

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

που εδρεύει στον Παπάγο, Αναστάσεως 90 (διεύθυνση αλληλογραφίας Βλαχάβα 19, 156 69 ΠΑΠΑΓΟΣ) Α.Φ.Μ. 099542465, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, και έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3954/20-06-1996 Απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των σωματείων με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 20792.

 

Σύμφωνα με βάση τον Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου

 

καλούνται

 

τα Ταμιακώς ενήμερα τακτικά μέλη, δηλαδή τα ενεργά για το 2021, σύμφωνα με τη συνημμένη Ονομαστική Κατάσταση, σε δύο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, μία Απολογιστική και μία για πραγματοποίηση Αρχαιρεσιών, όπως παρακάτω:

 

Α: Έκτακτη Απολογιστική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00, με ηλεκτρονικά μέσα, λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του Covid-19. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, λίγο πριν από τις 20.00, περί τις 19.50, θα σταλεί σε όλα τα ενεργά μέλη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σύνδεσμο σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom, μέσω του οποίου θα συνδεθούν για την πραγματοποίηση της Γ.Σ.

 

προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1.                     Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

 

2.                     Απολογισμός του εννεάμηνου 1/1/2021-31/12/2021 - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

3.                     Έγκριση Απολογισμού 1/1/2021-31/12/2021 και απαλλαγή ευθύνης Δ.Σ.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας (50% των ταμιακώς εντάξει μελών συν ένα επιπλέον ταμιακώς εντάξει μέλος) για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου 23/10.2021, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σύνδεση μέσω Zoom, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, την επομένη ημέρα, Κυριακή 24 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, μέσω συνδέσμου που θα αποσταλεί στα ενεργά μέλη στις 19.50.

 

Κατά πάσα πιθανότητα η απαρτία θα επιτευχθεί την Κυριακή 24 Οκτωβρίου και γι’ αυτό την ημέρα αυτή είναι που πρέπει να είναι παρόντες, αν είναι δυνατόν, όλα τα ενεργά μέλη (υπόψη ότι το σύνηθες είναι η επίτευξη της απαρτίας να επιτυγχάνεται τη δεύτερη ημέρα).

 

Προσοχή: Σε περίπτωση αδυναμίας συνδέσεως με τον παραπάνω τρόπο η συμμετοχή οποιουδήποτε ενεργού μέλους μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη εφόσον αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του Ομίλου panioan@otenet.gr ψηφίζοντας Ναι ή Όχι στα Θέματα Ημερησίας Διάταξης, το αργότερο έως στις 22.00 της 31 Οκτωβρίου.

 

Πιο αναλυτικά:

 

Η εναλλακτική δυνατότητα ψηφίσεως του Απολογισμού 1/1/2021-31/12/2021 και της απαλλαγής από την ευθύνη του Δ.Σ. είναι η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση panioan@otenet.gr σημειώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ ως απάντηση στις εξής ερωτήσεις:

 

Εγκρίνετε και ψηφίζετε τον Απολογισμό του εννεάμηνου 1/1/2021-31/12/2021;

Εγκρίνετε και ψηφίζετε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Ταμία, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Δ.Σ.;

Εναλλακτικά: ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε όλα.

 

Το μήνυμα αυτό μπορεί να αποσταλεί με την πρώτη ευκαιρία αφού λάβετε γνώση του Απολογισμού και της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Την προηγούμενη από τη Γ.Σ. εβδομάδα, την Κυριακή 17 Οκτωβρίου στις 12.00 και στις 20.00 θα σας αποσταλεί σύνδεσμος για άμεση δοκιμαστική σύνδεση.

 

Σχετικά με τον Κατάλογο των Ενεργών μελών που επισυνάπτεται, κάθε μέλος του σωματείου έχει, σύμφωνα με τον Νόμο δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών από τη δημοσίευσή του.

 

Η προθεσμία για την πληρωμή των οφειλομένων συνδρομών των εγγεγραμμένων μελών, προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γ.Σ. λήγει το βράδυ της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου.

 

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος θα ανακοινώσει τον Τελικό Κατάλογο των Ενεργών Μελών, δηλαδή των ταμιακώς εντάξει, στις 21 Οκτωβρίου, για την Γ.Σ. της 23ης ή 24ης Οκτωβρίου.

 

Επισημαίνεται ξανά ότι το πιθανότερο και μάλλον βέβαιο είναι η Γ.Σ. να πραγματοποιηθεί στις 24/10/21).

 

Μέσα σε μία εβδομάδα από σήμερα θα σας κοινοποιηθεί ο Απολογισμός του εννεάμηνου 1/1/2021-31/12/2021, η Έκθεση της Ε.Ε. και Σχέδιο Πρακτικού της Γ.Σ. για κατανόηση από όλους της διαδικασίας.

 

Β: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για πραγματοποίηση Αρχαιρεσιών, που θα λάβει χώρα στις 30 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00, δια ζώσης, με την παρουσία, σύμφωνα με τον Νέο Αθλητικό Νόμο, Δικαστικού Αντιπροσώπου με καθήκοντα Προέδρου Εφορευτικής Επιτροπής, στην Αίθουσα Προπονήσεων και Αγώνων που μας διέθεσε ευγενικά ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Αναστάσεως 90, στο κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, υπόγειο 1ο (Παλαιό Δημαρχείο Παπάγου).

 

προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1.                     Εκλογή δύο κανονικών και δύο αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής της οποίας ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

 

2.                     Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την εκλογή:

 

                        α.                     Του Προέδρου και οκτώ Τακτικών μελών και των αναπληρωματικών τους, για το Δ.Σ..

 

                        β.                     Τριών Τακτικών μελών και των αναπληρωματικών τους, για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας (50% των ταμιακώς εντάξει μελών συν ένα επιπλέον ταμιακώς εντάξει μέλος) για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου 30/10.2021, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δια ζώσης, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, την επομένη ημέρα, Κυριακή 31 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, μέσω συνδέσμου που θα αποσταλεί στα ενεργά μέλη στις 19.50.

 

Κατά πάσα πιθανότητα η απαρτία θα επιτευχθεί την Κυριακή 31 Οκτωβρίου και γι’ αυτό την ημέρα αυτή είναι που πρέπει να είναι παρόντες, αν είναι δυνατόν, όλα τα ενεργά μέλη (υπόψη ότι το σύνηθες είναι η επίτευξη της απαρτίας να επιτυγχάνεται τη δεύτερη ημέρα).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ!

 

Προς αποφυγή εκθέσεως σε κίνδυνο εκ του κορωνοϊού, τα μέλη που θα προσέρχονται για να λάβουν μέρος στη διαδικασία των Αρχαιρεσιών, θα πρέπει να τηρούν τα εξής μέτρα και ό,τι άλλο θα ισχύει με αποφάσεις της Πολιτείας κατά την ημέρα εκείνη:

 

Είσοδος στην αίθουσα κατά μόνας, δηλαδή ένα-ένα μέλος, τηρώντας εντός και εκτός της αίθουσας τις προβλεπόμενες αποστάσεις, φορώντας την προβλεπόμενη μάσκα.

 

Κατά την πρώτη ημέρα όποιο μέλος προσέρχεται θα δηλώνει την παρουσία του στην Εφορευτική Επιτροπή ή στον Πρόεδρο του Ομίλου και θα εξέρχεται αναμένοντας επί τριάντα λεπτά, εκτός της αίθουσας, στο χώρο πλησίον του κτηρίου ή, αν ο καιρός είναι βροχερός στο εκτός της αίθουσας εστεγασμένο χώρο ή στο εσωτερικό του κτηρίου παραπλεύρως της αίθουσας, την επίτευξη απαρτίας, οπότε αν δεν υπάρχει απαρτία θα αποχωρεί για να επανέλθει με τον ίδιο σκοπό, την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα.

 

Σε περίπτωση υπάρξεως απαρτίας την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα, τα μέλη θα προσέρχονται ένα-ένα εντός της αίθουσας για να ψηφίσουν και στη συνέχεια θα αποχωρούν.

 

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

 

Σχετικά με τον Κατάλογο των Ενεργών μελών που επισυνάπτεται, κάθε μέλος του σωματείου έχει, σύμφωνα με τον Νόμο, δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών από τη δημοσίευσή του.

 

Η προθεσμία για την πληρωμή των οφειλομένων συνδρομών των εγγεγραμμένων μελών για να μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές λήγει το βράδυ της Τρίτης 26 Οκτωβρίου.

 

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος θα ανακοινώσει στις 27 Οκτωβρίου, τον Τελικό Κατάλογο των Ενεργών Μελών, δηλαδή των ταμιακώς εντάξει που θα μπορούν να λάβουν μέρος στις Αρχαιρεσίες της Γ.Σ. της 30ης ή 31ης Οκτωβρίου.

 

Επισημαίνεται ξανά ότι το πιθανότερο και μάλλον βέβαιο είναι η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες να λάβουν χώρα στις 31/10/21).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

            Οι υποψηφιότητες για τα διοικητικά όργανα του Ομίλου (Θέση Προέδρου, μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.) θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, το βράδυ, στις 24.00.

 

 

             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 
 

 

 

 

 

 

                             Κωνσταντίνος Βάθης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ιωάννης Παναγάκος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021                    

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΔΙΚΑΙΩΜΑ «ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ» ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

ΣΤΙΣ Γ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ 12η/10/2021

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΗΤ

ΑΑΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ

2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΓΙΑ 24/10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΔΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ              ΟΧΙ

ΝΑΙ              ΟΧΙ

1

ΒΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11

10

27/1/1996

10000 δρχ.

30,00 €.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

638

331

29/9/2007

20,00 ευρώ

30,00 €.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1206

610

16/1/2014

10,00 ευρώ

30,00 €.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

3450

2137

31/10/2020

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (11/5/21)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3439

2134

28/6/2020

20,00 ευρώ

30,00 €.

23/6/21

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2574

1550

6/12/2017

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (31/12/20)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

1401

741

28/1/2015

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (28/6/20)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

1249

641

7/6/2014

10,00 ευρώ

30,00 €.

23/6/21

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1851

1040

6/4/2016

20,00 ευρώ

30,00 €.

23/6/21

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1833

1033

2/4/2016

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (31/12/20)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

2009

1133

24/9/2016

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (31/12/20)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12

ΠΑΪΖΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

1250

642

8/6/2014

10,00 ευρώ

30,00 €.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

13

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

16

15

27/1/1996

10000 δρχ.

30,00 €.

30 (1/1/21)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

14

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6

1

30/12/1995

10000 δρχ.

30,00 €.

30 (28/6/20)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15

ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

228

144

20/1/2002

15,00 ευρώ

30,00 €.

30 (1/1/21)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

16

ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

230

146

20/1/2002

15,00 ευρώ

30,00 €.

30 (4/3/20)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

17

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

3449

2136

31/10/2020

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (12/1/21)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

18

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3500

2166

 29/1/21

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (29/1/21)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

19

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ.

424

242

15/6/2005

15,00 ευρώ

30,00 €.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20

ΡΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ

1513

806

9/5/2015

20,00 ευρώ

30,00 €.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

21

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

2291

1343

12/5/2017

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (31/12/20)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

22

ΣΜΙΤΖ ΙΩΑΝΝΑ

131

87

6/1/1999

1000 δρχ.

30,00 €.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

23

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

3455

2142

31/10/2020

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (2/6/21)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

24

ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

1005

515

29/1/2012

30,00 ευρώ

30,00 €.

23/6/21

ΝΑΙ

ΝΑΙ

25

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΛΑΜΠΟΥ ΑΝ.

1006

516

29/1/2012

30,00 ευρώ

30,00 €.

30 (30/11/20)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

26

ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ

639

332

29/9/2007

20,00 ευρώ

30,00 €.

30 (1/1/21)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

             

 

 

 

 

             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 
 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                            

                             Κωνσταντίνος Βάθης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ιωάννης Παναγάκος

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ: Δικαίωμα εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι, καθώς και συμμετοχής και ψήφου στις Γ.Σ. έχουν τα μέλη μετά από ένα έτος από την εγγραφή τους.