ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2016-08-29 13:32

Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Διεύθυνση Προπονήσεων: Νευροκοπίου 2-6, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΣ. Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Βλαχάβα 19, 156 69 ΠΑΠΑΓΟΣ.   210-Τηλέφωνα: 65.24.094, 690-65.83.797. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: panioan@otenet.gr.

Στην καρτέλλα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" μπορείτε να συμβουλευτείτε τον χάρτη της περιοχής, με την ακριβή θέση του Ομίλου.