ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ (CAMP) ΑΠΟ 18/6 ΕΩΣ 1/7/19.

2019-06-11 18:40

 

2019-06-11 18:30

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ (CAMP) ΑΠΟ 18/6 ΕΩΣ 1/7/19.

            Από την επόμενη εβδομάδα από τη λήξη του σχολικού έτους και συγκεκριμένα από τις 18 Ιουνίου (έως 1 Ιουλίου), τα μαθήματα Σκακιού θα συνεχιστούν με τη λειτουργία Ταχυρρύθμων Τμημάτων Αρχαρίων, Προχωρημένων και Επιλέκτων.

 

            Το Γενικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα είναι από 18.45 έως 21.45 καθημερινά.

 

            Το λεπτομερές Πρόγραμμα, τόσο των Αρχαρίων, όσο και των Προχωρημένων και Επιλέκτων θα ανακοινωθεί σύντομα.