ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ (CAMP) ΤΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ (19-29/6/18)

2018-06-14 12:08

 

 

"Χίλιες φορές καλύτερα να αποτύχεις να φτάσεις τ’ άστρα

παρά απλά να τα κοιτάς"

Παπάγος, 14 Ιουνίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ (CAMP) ΤΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

          Καθημερινά (Από Δευτέρα έως και Παρασκευή) – Έναρξη 19/6/18 – Λήξη 29/6/18.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ

 

          Αρχάριοι Προσχολικής Ηλικίας (τεσσάρων ως έξι ετών): 18.45-19.00.

 

          Αρχάριοι Σχολικής Ηλικίας (από έξι ετών και άνω): 19.00-19.45.

 

          Προχωρημένοι – Επίλεκτοι - Ενήλικοι: 20.00-21.45.

 

          Διδάσκουν: Ο Διεθνής Μαιτρ-Συγγραφέας ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ο FIDE master ΓΑΖΗΣ ΣΤΑΘΗΣ και ο Δάσκαλος Σκακιού - Συγγραφέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 

 

          ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Τεσσάρων έως έξι ετών): 18.45-19.00 (με τον Ιωάννη Παναγάκο).

 

          19/6/18 - ΤΡΙΤΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Ο Πύργος.

          Παρτίδες με Πύργους.

 

          20/6/18 - ΤΕΤΑΡΤΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Ο Αξιωματικός.

          Παρτίδες με Πύργους και Αξιωματικούς.

 

          21/6/18 - ΠΕΜΠΤΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Η Βασίλισσα και ο Βασιλιάς.

          Απειλή στον Βασιλιά – Άμυνα Βασιλιά – Ματ.

          Παρτίδες με Πύργους και Αξιωματικούς, Βασίλισσα και Βασιλιά.

 

          22/6/18 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Ο Ίππος.

          Παρτίδες με Πύργους και Αξιωματικούς, Βασίλισσα, Βασιλιά και Ίππους.

 

          25/6/18 - ΔΕΥΤΕΡΑ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Το Πιόνι.

          Παρτίδες με Πιόνια.

 

          26/6/18 - ΤΡΙΤΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Επανάληψη Πιονιού, Βασίλισσας και Βασιλιά.

          Παρτίδες με Βασιλιά και Πιόνια.

 

          27/6/18 - ΤΕΤΑΡΤΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Το Ναπολεόντειο.

          Παρτίδες με όλα τα κομμάτια.

 

          28/6/18 - ΠΕΜΠΤΗ.

          Ασκήσεις επί του συνόλου των μαθημάτων.

          Παρτίδες με όλα τα κομμάτια.

 

          29/6/18 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

          Παρτίδες με όλα τα κομμάτια.

 

 

          ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΠΟ ΕΞΙ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ): 19.00-19.45 (ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΑΚΟ).

 

          19/6/18 - ΤΡΙΤΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Ο Πύργος.

          1ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» («Το Πεδίο της Μάχης και ο Στρατός των δύο Αντιπάλων) - 1ος τόμος (Θεωρία).

          Παρτίδες με Πύργους.

 

          20/6/18 - ΤΕΤΑΡΤΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Ο Αξιωματικός.

          2ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» (Τα Σκακιστικά Κομμάτια και οι Κινήσεις τους) - 1ος τόμος (Θεωρία).

          Παρτίδες με Πύργους και Αξιωματικούς.

 

          21/6/18 - ΠΕΜΠΤΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Η Βασίλισσα και ο Βασιλιάς.

          Απειλή στον Βασιλιά – Άμυνα Βασιλιά – Ματ.

          3ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» (Τα Χαρακτηριστικά της Σκακιέρας και οι Διαδρομές των Κομματιών – Η Ονομασία των Τετραγώνων και η Σημειογραφία των κομματιών) - 1ος τόμος (Θεωρία).

          Παρτίδες με Πύργους και Αξιωματικούς, Βασίλισσα και Βασιλιά.

 

          22/6/18 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

          Μια φορά κι έναν καιρό…

          Ο Ίππος και τι Πιόνι.

          Οι Ειδικές κινήσεις και η Ισοπαλία.

          4ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» (Πρακτική Εξάσκηση με τις Κινήσεις των Κομματιών – Οι Ειδικές Κινήσεις και η Ισοπαλία συνοπτικά) - 1ος τόμος (Θεωρία).

          Παρτίδες με Βασιλιά και Πιόνια.

 

          25/6/18 - ΔΕΥΤΕΡΑ.

          Το Ναπολεόντειο.

          Παραδείγματα Ματ.

          Η Σκακιστική γραφή.

          5ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» (Η Σημειογραφία των κινήσεων και ο Σκοπός του παιχνιδιού Η Απειλή εναντίον του Βασιλιά και η Άμυνα στην απειλή αυτή) - 1ος τόμος (Θεωρία).

          Παρτίδες με όλα τα κομμάτια.

 

          26/6/18 - ΤΡΙΤΗ.

          Η Τελευταία κίνηση του αντιπάλου.

          Τί κάνω σε κάθε κίνηση.

          6ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» (Τί πρέπει να προσέχεις σε κάθε σου κίνηση) - 1ος τόμος (Θεωρία).

          Παρτίδες με όλα τα κομμάτια.

 

          27/6/18 - ΤΕΤΑΡΤΗ.

          Παραδείγματα Ματ και Άμυνας Βασιλιά.

          Εισαγωγή στη Στρατηγική και στις Βασικές Αρχές Παιχνιδιού.

          7ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» (Μερικές Απλές Επιθέσεις για Ματ) - 1ος τόμος (Θεωρία).

          Παρτίδες με όλα τα κομμάτια.

 

          28/6/18 - ΠΕΜΠΤΗ.

          Ασκήσεις επί του συνόλου των μαθημάτων.

          1ο - 7ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» - 2ος τόμος (Ασκήσεις).

 

          29/6/18 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

          Ασκήσεις επί του συνόλου των μαθημάτων.

          1ο - 7ο μάθημα βιβλίου «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» - 2ος τόμος (Ασκήσεις).

 

 

          ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ - ΕΝΗΛΙΚΟΙ: 20.00-21.45

 

 

          19/6/18 – ΤΡΙΤΗ (Με τον Ιωάννη Παναγάκο).

          Η Τεχνική του ματ και τα Τυπικά Ματ, από το βιβλίο «Το Συνδυαστικό Παιχνίδι».

          Βασικά Φινάλε Πιονιών: Οι Βασικοί Κανόνες, από το βιβλίο «Βασικά Φινάλε Πιονιών».

          Φινάλε Πύργου - Πύργος έναντι πιονιού - Η Στρατηγική των δύο παικτών, από το βιβλίο «Φινάλε Πύργου».

          Ασκήσεις Ενδυναμώσεως Πνευματικών Ικανοτήτων (Α.Ε.Π.Ι.), από το βιβλίο «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» - 2ος τόμος (Ασκήσεις).

 

          20/6/18 – ΤΕΤΑΡΤΗ (με τον Ηλία Κουρκουνάκη).

          Παιχνίδι με Αντίθετα Ροκέ.

 

          21/6/18 – ΠΕΜΠΤΗ (με τον Ιωάννη Παναγάκο).

          Η Ανατομία του Συνδυασμού και τα Σκακιστικά Τεχνάσματα, από το βιβλίο «Το Συνδυαστικό Παιχνίδι».

          Βασικά Φινάλε Πιονιών: Σχέδιο – Τεχνάσματα από το βιβλίο «Βασικά Φινάλε Πιονιών».

          Φινάλε Πύργου - Πύργος έναντι πιονιού - Η Στρατηγική των δύο παικτών, από το βιβλίο «Φινάλε Πύργου».

          Ασκήσεις Ενδυναμώσεως Πνευματικών Ικανοτήτων (Α.Ε.Π.Ι.), από το βιβλίο «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» - 2ος τόμος (Ασκήσεις).

 

          22/6/18 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (με τον Ηλία Κουρκουνάκη).

          Η Τέχνη του Υπολογισμού Βαριαντών.

 

          25/6/18 – ΔΕΥΤΕΡΑ (με τον Ιωάννη Παναγάκο).

          Μέθοδος Ανακαλύψεως ή Δημιουργίας Συνδυασμών, από το βιβλίο «Το Συνδυαστικό Παιχνίδι».

          Βασικά Φινάλε Πιονιών: Τεχνική Μετρήματος, από το βιβλίο «Βασικά Φινάλε Πιονιών».

          Φινάλε Πύργου: Άλλα Βασικά Φινάλε Πύργων (Πύργος έναντι δύο Πιονιών, Γέφυρα Λουτσένα, Θέση Φιλιντόρ κ.τ.λ.) , από το βιβλίο «Φινάλε Πύργου».

          Ασκήσεις Ενδυναμώσεως Πνευματικών Ικανοτήτων (Α.Ε.Π.Ι.), από το βιβλίο «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» - 2ος τόμος (Ασκήσεις).

 

 

          26/6/18 – ΤΡΙΤΗ (με τον Στάθη Γαζή).

          Φινάλε Αξιωματικών (ομόχρωμων και ανομοιόχρωμων).

 

          27/6/18 – ΤΕΤΑΡΤΗ (με τον Στάθη Γαζή).

          Η Σχηματική Σκέψη και ο Κανόνας των Δύο Αδυναμιών.

 

          28/6/18 – ΠΕΜΠΤΗ (με τον Ιωάννη Παναγάκο).

          Ασκήσεις Συνδυασμών, από το βιβλίο «Το Συνδυαστικό Παιχνίδι».

          Βασικά Φινάλε Πιονιών: Ασκήσεις Β.Φ.Π. από το βιβλίο «Βασικά Φινάλε Πιονιών».

          Φινάλε Πύργου: Άλλα Βασικά Φινάλε Πύργων (Πύργος έναντι δύο Πιονιών, Γέφυρα Λουτσένα, Θέση Φιλιντόρ κ.τ.λ.) , από το βιβλίο «Φινάλε Πύργου».

          Ασκήσεις Ενδυναμώσεως Πνευματικών Ικανοτήτων (Α.Ε.Π.Ι.), από το βιβλίο «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» - 2ος τόμος (Ασκήσεις).

 

          29/6/18 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (με τον Ιωάννη Παναγάκο).

          Ασκήσεις Συνδυασμών, από το βιβλίο «Το Συνδυαστικό Παιχνίδι».

          Βασικά Φινάλε Πιονιών: Ασκήσεις Β.Φ.Π. από το βιβλίο «Βασικά Φινάλε Πιονιών».

          Φινάλε Πύργου: Ασκήσεις, από το βιβλίο «Φινάλε Πύργου».

          Ασκήσεις Ενδυναμώσεως Πνευματικών Ικανοτήτων (Α.Ε.Π.Ι.), από το βιβλίο, από το βιβλίο «ΣΚΑΚΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» - 2ος τόμος (Ασκήσεις).

 

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

 

          Επίπεδο Τμημάτων και Μαθημάτων: Για τον καθορισμό του επιπέδου των Τμημάτων θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος του επιπέδου των πέντε ανωτέρας δυναμικότητας παικτών που θα συμμετέχουν, με στόχο το επίπεδο να ταιριάζει και με το θέμα κάθε μαθήματος.

 

          Δικαίωμα Συμμετοχής στο Τμήμα Προχωρημένων – Επιλέκτων – Ενηλίκων έχουν όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα της Σκακιστικής μας Ακαδημίας κατά την τρέχουσα χρονιά, πλην των αρχαρίων, για μερικούς απ’ τους οποίους θα επιτραπεί η παρακολούθηση του Τμήματος υπό κάποιες προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Πρόεδρο του Ομίλου, Ιωάννη Παναγάκο. Επίσης, ενδεχομένως να επιτραπεί να συμμετάσχουν και νέοι αλλά προχωρημένοι μαθητές.

 

          Κόστος μαθημάτων: Για νέους μαθητές 20 ευρώ κατ’ άτομο, για όλη την περίοδο (19-29/6/18), πλην των μαθητών Προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι θα φοιτήσουν δωρεάν. Για τους ήδη φοιτούντες μαθητές που ήδη έχουν πληρώσει τη συνδρομή των προηγούμενων μηνών καθώς και τη συνδρομή του Ιουνίου, το επιπλέον κόστος είναι 10 ευρώ. Για τα μέλη του Ομίλου και τα παιδιά τους ο Όμιλος θα καλύπτει το 50% των διδάκτρων. Για το δεύτερο μέλος της ιδίας οικογενείας από το αρχικό ποσό των 20 ή των 10 ευρώ αφαιρείται έκπτωση 50%. Για το τρίτο και πέρα απ’ αυτό μέλος της ίδιας οικογένειας τα μαθήματα είναι δωρεάν.

 

          ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή κάποιου μαθητή στα Ταχύρρυθμα Τμήματα είναι η υποβολή αιτήσεως εγγραφής του στην Ελληνική Σκακιστική Ακαδημία, μέσω του Ομίλου, ως Αθλητής του Ομίλου, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων.

 

          Χώρος Μαθημάτων: Τα Μαθήματα γίνονται στον χώρο Προπονήσεων και Αγώνων του Ομίλου, που μας διέθεσε ευγενικά ο Δ.Ο.Π.Α.Π.: Νευροκοπίου 2-6 (όχι επί της Νευροκοπίου αλλά στην αλάνα που αντιστοιχεί στον αριθμό 2-6 της Νευροκοπίου), πίσω και πριν από την πολυκατοικία με τον αριθμό 4 (στον ευρύτερο χώρο του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου, στο ισόγειο κτήριο πλησίον του θερινού κινηματογράφου, ανάμεσα στα γήπεδα τένις και μπάσκετ – παραπλέυρως του στίβου).

 

          Δηλώσεις Συμμετοχής: Μέχρι 19 Ιουνίου, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση panioan@otenet.gr (προτιμητέος τρόπος) ή, εναλλακτικά, τηλεφωνικώς, στον Πρόεδρο του Ομίλου Ιωάννη Παναγάκο, τηλέφωνο: 210-65.24.094, κινητό 690-65.83.797.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

          Για πληροφορίες στον Πρόεδρο του Ομίλου, Ιωάννη Παναγάκο, τηλ. 210-65.24.094, 690-65.83.797, e-mail panioan@otenet.gr, καθώς επίσης και στην Ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση: https://a-p-o-aigli-papagoy1.webnode.gr/.

          Σχετικό video (οι μικροί μαθητές του Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ στην τηλεόραση): https://www.youtube.com/watch?v=4qLgdKAXbOo.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

 

19-30/6/18, 2-13/7/18 (ενδεχομένως να λειτουργήσει) και 1/9/18-14/6/19

(κυκλώστε ό,τι σας ενδιαφέρει)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:        ……………………………    ΤΑΞΗ: …………        ΣΧΟΛΕΙΟ:     …………

ΤΗΛ.   …………………..…………..            ΓΝΩΣΕΙΣ:      ..……........…(π.χ. Αρχάριος, Προχωρημένος, κ.τ.λ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηλεκτρονική: ...........................................               Ταχυδρομική: .......................................

2ο – 3ο ΠΑΙΔΙ

ΟΝΟΜΑ:        …………………...     ΤΑΞΗ: …………        ΣΧΟΛΕΙΟ:     …………….   ΓΝΩΣΕΙΣ:            ..………

ΟΝΟΜΑ:        …………………...     ΤΑΞΗ: …………        ΣΧΟΛΕΙΟ:     …………….   ΓΝΩΣΕΙΣ:            ..………

 

                Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος

 

 

                 Κωνσταντίνος Βάθης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ιωάννης Παναγάκος